Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych w zakładzie to zidentyfikowanie, w jednym dokumencie, wszystkich rodzajów urządzeń energetycznych oraz przeanalizowane ich dostępnej dokumentacji.

Ekspertyza wykaże na ile prawo wewnętrzne, zamawiającego usługę, spełnia wymogi prawa energetycznego i kodeksu pracy oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przy nich zatrudnionych. Stosujemy selektywne podejście do zagadnienia.

Ekspertyza przeznaczona jest dla pracodawcy i pracowników stanowisk kierowniczych celem podjęcia odpowiednich działań korygujących w stosunku do stanowisk i prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych. Ekspertyza stanowi również podstawę do podjęcia decyzji o aktualizacji dokumentacji w firmie dotyczącej eksploatacji urządzeń energetycznych.

Usługa dawniej niedoceniana, ale obecnie najczęściej wybierana przez średnie i duże firmy. Firma (która zgłasza się do nas) chce konretnie i niezależnie wiedzieć gdzie jest, co ma i wyznaczyć ścieżkę (drogowskaz) uregulowania całości tematyki do aktualnie obowiązujących przepisów. Wynik to stan zastany i optymalizacja ilości wymaganych dokumentów dla uregulowania tematyki w firmie.

Ekspertyze przeprowadzamy według nowego Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

Oferujemy państwu kompleksową 3 etapową usługę poprzez:

  1. Opracowanie ekspertyzy dokumentacji urządzeń energetycznych.
  2. a) Opracowanie dokumentu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych.
    b) Opracowanie dokumentu/ów Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych, oraz
  3. Przeprowadzenie praktycznego szkolenia z zasad Eksploatacji Urządzeń Energetycznych "Szkolenie energetyczne z praktykiem - Eksploatacja Urządzeń Energetycznych. Podejście praktyczne.".


Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju (od morza aż po tatry).

Rozmowa pozwala na zrozumienie potrzeb drugiej strony, zapraszam do kontaktu

 

Wybierz...

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne