Dyrektywa naszynowa

Ocena, dostosowanie maszyn do wymagań zasadniczych

Oznakowanie CE - nowe maszyny, urządzenia i linie produkcyjne

wyprodukowane po 01.05.2004r.
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
obowiązuje: pracodawcę, producenta i importera

CE logo

tytułem wstępu przed informacjami o usłudze:

Tytułem wstępu przed informacjami o usłudze:
Coraz częściej trafiają do nas sygnały, że jest wiele firm usługowych na rynku które wykonują tylko audyty bezpieczeństwa maszyn i linii. Jak firmy poproszą o wykonanie dostosowań to kolokwialnie te firmy usługowe „umywają ręce” i mówią, że oni wykonują tylko audyty. Natomiast firma INSPEKTORE od razu stara się poznać plany klienta. Pytamy czy oczekuje od nas tylko opracowania audytu bezpieczeństwa, czy również przedstawienia późniejszej oferty na fizyczne dostosowanie i opracowanie brakującej dokumentacji. Staramy się też dowiedzieć, czy chciałby abyśmy opracowali finalną weryfikacje wykonanej pracy (od a do z) na podstawie opracowanego przez nas audytu bezpieczeństwa.

Jesteśmy otwarci na wyzwania oraz na nietypowe maszyny.

jak stanowi prawo…
Maszyny i urządzenia produkowane do sprzedaży w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa, które reguluje dyrektywa maszynowa 2006/42/EC – tak stanowią wymagania UE. Natomiast każde z państw członkowskich określa bezpieczeństwo maszyn własnym prawem.
Dlatego też bezpieczeństwo maszyn nowych, w naszym kraju, reguluje rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Dotyczy to w równym stopniu nowych produktów i maszyn używanych, które są po raz pierwszy importowane spoza UE. Czasem również jest i tak, że maszyna została zakupiona w UE, tam zmodernizowana - ale nie ma do niej dokumentów...

Dlatego jeżeli szukają państwo firmy, która wykona prace od A-Z, w temacie nadania oznakowania CE na nową maszynę, zmodernizowaną maszynę lub linie produkcyjną to jest to właściwy adres. Firmy, która wykona samą identyfikacje niezgodności to również jest to właściwy adres. Przeprowadzi tylko proces oceny zgodności to właściwy adres. Wykona fizyczne dostosowanie maszyny, opracuje dokumentacje odtworzeniową to my jesteśmy gotowi się tego podjąć.

Obowiązki dostosowania maszyn do wymagań dyrektywy maszynowej:

Wykonane oceny dostosowania maszyn, rozmowy z klientami, dociekliwość rozwiązywania problemów stanu prawnego maszyn zwiększyły nasz światopogląd na kwestie bezpieczeństwa maszyn. Ustalenie aktualnego stanu prawnego maszyny, nie zawsze jest takie oczywiste, wielokrotnie się o tym przekonaliśmy...

Masz wątpliwości o stan prawny i fizyczny
swoich maszyn lub linii technologicznej
skontaktuj się z nami...

ZWERYFIKUJ prawidłowe dostarczanie dokumentów od sprzedawcy, szczególnie jak kupujemy maszynę z poza Unii Europejskiej...

Prawidłowe dostarczanie dokumentów od sprzedawcy (który w myśl przepisów stał się np. producentem maszyny, bo dokonał w niej istotnej modernizacji) stanowi nielada problem dla zamawiającego/klienta.
Kupującemu wydaje się, że dostawca/importer/producent maszyn lub linii wydaje mu komplet dokumentów... nie zawsze tak bywa (szczególnie jak możemy zobaczyć te dokumenty przed dostawą maszyny lub linii). Nasi klienci mają różne z tym problemy - ale my podpowiadamy czego wymagać i weryfikujemy dostarczaną dokumentacje.

Jesteś Przedsiębiorcą! odpowiadasz za:

Wychodząc na przeciw brakom jakie spotykamy w kompletności dostarczania dokumentacji przy zakupie nowych lub używanych maszyn lub linii produkcyjnych przedstawiamy oferowany zakres usług:

  1. Weryfikacja dostarczonej dokumentacji (wg dyrektywy maszynowej lub wymagań minimalnych) - dotyczącej kompletności dokumentów dostarczanych przez producenta wraz z maszyną lub linią produkcyjną.
  2. Kompletacja dostarczanej dokumentacji (My to gromadzimy za klienta) - przy zakupie maszyny lub linii produkcyjnej od producenta.
    Teraz państwa dział utrzymania ruchu, mechanicy, elektrycy otrzymają wszystkie dokumenty wraz z oddaniem maszyny lub linii produkcyjnej.

Nasza oferta skierowana jest również do producentów/importerów:

  1. Weryfikacja instrukcji - opracowanie listy braków.
  2. Opracowanie propozycji aktualizacji instrukcji (maszyn/linii produkcyjnej).
  3. Opracowanie propozycji instrukcji (maszyn/linii produkcyjnej).
  4. Weryfikacja deklaracji zgodności - opracowanie listy braków.
  5. Opracowanie propozycji aktualizacji deklaracji zgodności (maszyn/linii produkcyjnej).

WAŻNE!

Czy wiesz że...

Unia Europejska zobowiązuje producentów i importerów maszyn, urządzeń i elementów bezpieczeństwa do dostarczania odbiorcom bezpiecznych produktów.

linia technologiczna
Dostosowanie maszyn do zasadniczych wymagań

Bezpieczna maszyna, urządzenie i element bezpieczeństwa to takie, które spełnia:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE określa ocenę zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia którą producent, upoważniony przedstawiciel producenta, (lub importer) może dokonać samodzielnie (i tu nasza pomoc) lub we współpracy z jednostką notyfikowaną (decyduje rodzaj maszyny).

oznakowanie CE, znak CE
Końcowym etapem oceny zgodności przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela producenta jest wymóg wystawienia "deklaracji zgodności WE" i oznakowanie znakiem CE produktu - wymagane do wprowadzenia maszyny na rynek Wspólnoty.

tokarka numeryczna
Dostosowanie maszyn do zasadniczych wymagań

WAŻNE!
Dyrektywa 2006/42/WE ma zastosowanie do następujących wyrobów (art. 1, ust. 1):
maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin i pasów, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, maszyn nieukończonych.

logo Atex
Strefy zagrożone wybuchem

Specjalizujemy się w dostosowaniu maszyn oraz lini technologicznych
do pracy w środowisku zagrożenia wybuchem.

Przy kontrolach nadzoru nad rynkiem to producent (lub importer), właściciel firmy ma obowiązek udowodnić organom kontrolnym (np. Państwowej Inspekcji Pracy), że:

Wyjątek od reguły dobrowolnej oceny zgodności to maszyny (zaliczane do tzw. niebezpiecznych) i elementy bezpieczeństwa wymienione w załączniku IV do dyrektywy 2006/42/WE, którego odpowiednikiem jest załącznik 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1228). W tych maszynach wymagany jest udział w procesie oceny zgodności strony trzeciej (jednostki notyfikowanej).

Zachęcamy do kontaktu.

Dyrektywa narzędziowa | Dokumenty do maszyn | Szkolenia dot. maszyn

 

MINI SŁOWNIK

Deklaracja zgodności

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Oznakowanie CE

zadeklarowanie przez osobę fizyczną lub prawną, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi (dyrektywa, ustawa, rozporządzenie oraz normy zharmonizowane) oraz został poddany odpowiednim procedurom oceny zgodności.

Normy zharmonizowane

normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniki Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

Dyrektywa
Nowego Podejścia

dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r.,
w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.