Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Energetycznych (IEUE)

Od dnia 26.10.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.)

INSPEKTORE posiada 7 letnie doświadczenie w opracowywaniu tego rodzaju dokumentów, natomiast nasi specjaliści od grupy G1 nawet ponad 40-letnie doświadczenie praktyczne w energetyce zawodowej. Rozmawiamy otwarcie, działamy konkretnie, dokumenty opracowujemy rzetelnie i precyzyjnie do ustalonych potrzeb.

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzmy sobie na proste, ale jednocześnie zasadnicze pytania, dotyczące obowiązku posiadania w firmie Instrukcji Eksploatacji oraz Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych.

1. Po co tworzyć wspomniane instrukcje?

Odp.: Celem ich utworzenia jest:

2. W czym mają one nam pomóc?

Odp.: Stanowią pomoc w:

3. Do czego służą instrukcje przy urządzeniach energetycznych?

Odp.: Służą przede wszystkim do:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830, z późn zm.).

"§ 4. 1. Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji, opracowaną przez pracodawcę...”"

komentarz INSPEKTORE - przez powyższe rozumiemy, że każde urządzenie energetyczne lub grupa urządzeń zainstalowanych w firmie musi posiadać opracowane instrukcje eksploatacji.

"§ 4. 2. Pracodawca zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacji...”"


Opracowywana instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych, dotyczy tylko danego zakładu w danej lokalizacji.
Opracowywana przez nas instrukcja eksploatacji nie podaje całej „litanii przepisów” dla zwiększenia objętości opracowania, ale precyzyjnie wskazuje te regulacje prawne, na których się opiera, i które stanowią niezbędną podstawę. Nasze podejście cechuje się więc pewną selektywnością dla optymalizacji tworzonych dokumentów.
W naszym podejściu liczy się merytoryka, wiedza i wieloletnie doświadczenie, które sprzedajemy w naszych dokumentach, a które nasi klienci finalnie zawsze doceniają.
Nasze opracowania "żyją w firmie", bo od momentu ich zatwierdzenia, firmy zaczynają je stosować oraz wdrażać i uaktualniać swoje wewnętrzne dokumenty na ich podstawie (np. służba bhp może zaktualizować oceny ryzyka dla stanowisk, które obejmuje instrukcja eksploatacji, zmianie mogą także ulec niektóre procedury w firmie).

Instrukcje eksploatacji, które opracowujemy:

Oferujemy opracowanie kompletnej, tworzonej od podstaw, instrukcji eksploatacji lub instrukcji dla grupy urządzeń energetycznych, zainstalowanych w zakładzie. Bardzo zależy nam na tym, aby uczciwie i rzetelnie doradzić klientom przy budowie koncepcji i realizacjach powiązanych merytorycznie z instrukcjami energetycznymi w ich zakładach. Dokumenty z poniższego zestawienia powiązane są również z opracowywanym (przez nas) dokumentem Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych.

Świadczą o nas Wasze opinie.

Oferujemy usługi opracowania następujących dokumentów:

  1. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G1.
  2. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G2.
  3. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G3.
  4. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G1 i G2.
  5. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G1, G2 i G3.

Pozostałe usługi (dodatkowe) związane z opracowywaną instrukcją eksploatacji:

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w opracowywaniu instrukcji dla różnych urządzeń energetycznych.

Specjaliści INSPEKTORE to praktycy-weterani, rzeczoznawcy, wykładowcy i egzaminatorzy komisji kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia energetyczne.
Oferujemy również opracowanie odtworzeniowych instrukcji eksploatacji, miedzy innymi takich urządzeń jak:

Na zaktualizowanie lub opracowanie nowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, od wejścia nowego rozporządzenia, był czas do 25 października 2020 r.

NOWE ROZPORZĄDZENIE JUŻ OBOWIĄZUJE!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Spostrzeżenia i przypadki...
Podczas analizy każdego przedsiębiorstwa ustalamy, czy wystarczającym rozwiązaniem będzie opracowanie jednej instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (G1), czy też celowym byłoby przygotowanie oddzielnych instrukcji organizacji bezpiecznej pracy dla każdego ze zidentyfikowanych urządzeniach energetycznych. To jednak zależy od struktury organizacyjnej firmy, a przede wszystkim od tego, czy zatrudnia ona własny personel do obsługi tych urządzeń. Czasami bowiem temat (np. urządzeń grupy G1) można wyczerpać jedną instrukcją "kompleksową".

Uwaga: Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych może spowodować konieczność wprowadzenia pewnych zmian w obowiązujących aktualnie w firmie dokumentach prawa wewnętrznego.

Problemy z dokumentacją
Coraz częściej zauważamy u naszych klientów braki w funkcjonującej w ich zakładach dokumentacji. Nieaktualne schematy elektryczne, niekompletna dokumentacja powykonawcza, braki instrukcji obsługi, braki instrukcji stanowiskowych dla urządzeń energetycznych, dokumentacja tylko w wersji papierowej.

Dodatkowe usługi:

  1. Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) np. Układanie linii średniego napięcia w studniach kablowych i trasach kablowych
  2. Inwentaryzacja rozdzielnicy elektrycznej - zczytanie z natury zainstalowanych elementów oraz narysowanie schematu elektrycznego i napisanie krótkiej charakterystyki rozdzielni (rozdzielnie SN i nn).
  3. Napisanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej danego urządzenia energetycznego.

 

Porozmawiajmy... kontakt

 

Wybierz...

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne