Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Energetycznych (IEUE)

Od dnia 26.10.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.)

INSPEKTORE posiada 7 letnie doświadczenia w opracowywaniu tego rodzaju dokumentów, natomiast nasz specjalista od grupy G1 nawet ponad 42 lata praktycznego doświadczenia w energetyce zawodowej. Rozmawiamy otwarcie, działamy konretnie, dokumenty opracowywujemy selektywnie.

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzmy sobie na proste pytania dotyczące obowiązku posiadania Instrukcji Eksploatacji i Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w firmie?

1. Po co pisać te instrukcje, w jakim celu?

2. W czym mają one nam pomóc?

3. Do czego służą instrukcje przy urządzeniach energetycznych?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830, z późn zm.).

"§ 4. 1. Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji, opracowaną przez pracodawcę...”"

komentarz INSPEKTORE - rozumiemy przez powyższe, że każde urządzenie energetyczne lub grupa urządzeń zainstalowanych w firmie musi mieć instrukcje eksploatacji.

"§ 4. 2. Pracodawca zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacji...”"


Opracowywana instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych, dotyczy tylko danego zakładu w danej lokalizacji.

Opracowywana przez nas instrukcja eksploatacji nie podaje całej „litanii przepisów” dla zwiększenia objętości opracowania, ale podaje precyzyjnie te przepisy z których została opracowana. Stosujemy selektywne podjęcie do pisanych dokumentów.

Dla nas liczy się merytoryka, wiedza i doświadczenie które sprzedajemy w tych dokumentach, a które nasi klienci finalnie doceniają.

Nasze dokumenty "żyją w firmie", bo od momentu ich zatwierdzenia, firmy zaczynają je stosować oraz wdrażać i uaktualniać swoje wewnętrzne dokumenty na ich podstawie (np. służba bhp może zaktualizować oceny ryzyka dla stanowisk, które obejmuje instrukcja eksploatacji, zmianie mogą także ulec niektore procedury w firmie).

Instrukcje eksploatacji, które opracowujemy:

Oferujemy opracowanie kompletnej, od podstaw, instrukcji eksploatacji lub instrukcji dla grupy urządzeń energetycznych zainstalowanych w zakładu. Bardzo zależy nam na tym, aby uczciwie i rzetelnie doradzić klientom przy budowie koncepcji i realizacji związanych z instrukcjami energetycznymi w zakładzie. Dotychczas nawet możemy powiedzieć, że żaden z klientów nie narzekał z tego powodu...

Dokumenty z poniższego zestawienia powiązane są również z opracowywanym (przez nas) dokumentem Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych.

Oferujemy następujące opracowania dokumentów:

  1. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G1.
  2. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G2.
  3. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G3.
  4. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G1 i G2.
  5. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy G1, G2 i G3.

Pozostałe usługi (dodatkowe) związane z opracowywaną instrukcją eksploatacji:

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w opracowywaniu instrukcji dla różnych urządzeń energetycznych.
Specjaliści INSPEKTORE to wieloletni praktycy oraz wykładowcy i egzaminatorzy komisji kwalifikacyjnych nadających uprawnienia energetyczne oraz rzeczoznawcy. Oferujemy opracowanie odtworzeniowych instrukcji eksploatacji miedzy innymi takich urządzeń jak:

Na zaktualizowanie lub napisanie nowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, od wejścia nowego rozporządzenia, był czas do 25 października 2020 r.

NOWE ROZPORZĄDZENIE JUŻ OBOWIĄZUJE!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Spostrzeżenia i przypadki...
Podczas analizy przedsiębiorstwa zastanawiamy się, czy wystarczy tylko jedna instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (G-1). Może celowym byłoby też napisanie oddzielnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych. To jednak zależy od struktury organizacyjnej firmy a przede wszystkim czy ma własny personel do obsługi tych urządzeń. Czasami można temat objąć jedną instrukcją "kompleksową" obejmującą zagadnienia organizacji pracy i eksploatacji.

Uwaga: Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych może spowodować konieczność wprowadzenia pewnych zmian w obowiązujących aktualnie w firmie dokumentach prawa wewnętrznego.

Problemy z dokumentacją
Coraz częściej zauważamy u naszych klientów braki w dokumentacji. Nieaktualne schematy elektryczne, niekompletna dokumentacja powykonawcza, braki instrukcji obsługi, braki instrukcji stanowiskowych dla urzadzeń energetycznych, dokumentacja tylko w wersji papierowej.

Dodatkowe usługi:

  1. Inwentaryzacja rozdzielnicy elektrycznej - zczytanie z natury zainstalowanych elementów oraz narysowanie schematu elektrycznego i napisanie krótkiej charakterystyki rozdzielni (rozdzielnie Śn i nn).
  2. Napisanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej danego urządzenia energetycznego.

 

Porozmawiajmy... kontakt

 

Wybierz...

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne