Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)

Od dnia 26.10.2020 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.)


Efektywne spotkania z INSPEKTORE.
Spotkania które odbywamy z naszymi klientami (1,5 godz. lub całodniowe) poprzedzone są wcześniejszymi rozmowami i ustaleniami. Prosimy aby klienci przygotowali określone dokumenty (na spotkanie), których listę przesyłamy przed spotkaniem. Osoby które uczestniczą w spotkaniach z nami (specjalistami INSPEKTORE) też nie są przypadkowe w firmach, mają dogłebną wiedzę o specyfice firmy. Omawiamy wiele zagadnień, dopytujemy o specyfikę urządzeń w firmie, proponujemy najlepsze praktyki i nasze doświadczenie. Dlatego efektem naszych spotkań są zawsze konkretne i precyzyjnie przygotowane oferty.

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Celem opracowywanego dokumentu Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych jest kompleksowe uregulowanie zagadnień prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych w jednym dokumencie. Instrukcja oraganizacji opisuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętej organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych, wraz z zagrożeniami stwarzanymi przez te urządzenia.

Opracowana instrukcja organizacji zapewni maksymalne bezpieczeństwa osób przy nich zatrudnionych, dzięki właściwej organizacji pracy - według ściśle określonych zasad oraz obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy selektywny dokument.

Instrukcje opracowujemy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830), "§33.Prace przy urządzeniach energetycznych prowadzi się zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy, opracowaną przez pracodawcę..."

Instrukcja swoim zakresem może obejmować: tylko grupę G1 (urządzenia elektroenergetyczne) lub wszystkie trzy grupy urządzeń energetycznych: od grupy G1 (urządzenia elektroenergetyczne), poprzez grupę G2 (urządzenia grzewcze i inne urządzenia energetyczne) aż do grupy G3 (urządzenia gazowe).
Wszystko zależy od zainstalowanych urządzeń energetycznych w zakładzie lub firmie (np. zidentyfikowanych w dokumencie Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych).

Zapraszam do działu... kontakt

 

Wybierz...

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne