DalekiCH rzeczy upatrujemy, bliskich nie widzimy...

Świadomi pracodawcy, których spotykamy, przestrzegają prawa polskiego, prawa unii europejskiej oraz kształtują i zapewniają optymalne warunki pracy pracownikom i kadrze zarządzającej.


INSPEKTORE to niezależny ekspert, który świadczy profesionalne usługi ocen dostosowanie maszyn (oznakowanie CE) i bezpieczeństwo procesowe ATEX.

A) Wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem w zakresie dyrektyw:

 1. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE - oznaczenie CE
 2. Dyrektywa BHP Użytkowania Maszyn 2009/104/W Wymagania minimalne
 3. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE - atmosfera wybuchowa
  dawniej Dyrektywa ATEX 94/9/EC oraz 1999/92/EC
 4. NOWOŚĆ! Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Dyrektywa 2012/27/UE
 5. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
  dawniej Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
 6. Ochrona Przeciwpożarowa (ppoż)
 7. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 8. Ocena zgodności lakiernia rozpuszczalinkowa, dyrektywa Maszynowa i ATEX
 9. Ocena zgodności lakiernia proszkowa, dyrektywa Maszynowa i ATEX


B) Pomagamy w zakresie certyfikacji, weryfikacji oraz badań maszyn i linii produkcyjnych:

 1. Ocena dostosowania maszyn dyrektywa maszynowa (wymagania zasadnicze)
 2. Ocena dostosowania maszyn dyrektywa narzędziowa (wymagania minimalne)
 3. Ocena dostosowania maszyn do wymagań dyrektywy ATEX USERS
 4. Ocena ryzyka wybuchu
 5. Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem
 6. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 7. Sporządzanie opracowań, ekspertyz, opinii technicznych, audytu
 8. doradztwo dotyczące:
  • urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych na zakładzie
  • stanowisk pracy
  • stref ATEX
  • weryfikacja dokumentacji CE przy imporcie
  • koordynowania dokumentacji od projektu do wykonania
 9. szkolenia dedykowane w zakładach pracy:
  • wymagania zasadnicze (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)
  • wymagania minimalne
  • szkolenia strefy zagrożone wybuchem ATEX (pyły lub gazy)
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • ochrona przeciwpożarowa
 10. przeprowadzanie pomiarów:
  • źródeł hałasu
  • pomiary przepływu medium on-line
  • badania termowizyjne


C) Wspieramy firmy w zakresie optymalizacji zużycia energi:

 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Dyrektywa 2012/27/UE
 2. Dokumentacja dla potrzeb zmiany mocy zamówionej
 3. Bilans mocy i energii
 4. Audyt energetyczny (pełny, uproszczony, wstępny)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu.


PUBLIKACJE
poczytaj jaka jest rzeczywistość...

rok 2011 Bezpieczeństwo przy produkcji

Artykuł ukazał się w drukowanym i elektronicznym wydaniu magazynu "Industrial Monitor" - (Nr Q4/(2) 2011). www.industrial-monitor.pl

rok 2012 Bezpieczna produkcja okiem służby bhp

Artykuł ukazał się w drukowanym i elektronicznym wydaniu magazynu "Industrial Monitor" - (Nr Q1/(3) 2012). www.industrial-monitor.pl

WYPADKI

Pożar

26|01|2017
Niepołomice. Pożar lakierni proszkowej. Pożar wybuchł ok godz. 7:15.
W wyniku pożaru część budynku uległa zawaleniu. Nie ma osób poszkodowanych.

Nysa pożar lakierniźródło:
www.fakty.interia.pl

Wybuch

20|10|2015
Chmielów/Fenix Metals. Wybuch kotła próżniowego wykorzystywanego do wytopu metali kolorowych. Ok godz. 14 doszło do wybuchu, 4 osoby poparzone. Efekt - zawalenie się jednej ze ścian budynku. W miejscu zdarzenia wybuchł także pożar.

Chmielów - Fenix Metals
źródło: www.supernowosci24.pl,
Fot. Bogdan Myśliwiec

Pożar

29|08|2013
NYSA. Pożar lakierni w byłej fabryce FSD przy ul. Szlak Chrobrego. Pożar wybuchł po godzinie 9 rano. Ogniem objęte były komory lakiernicze wraz z systemem wentylacyjnym. Rozbużono cały budynek lakierni, wcześniej zabezpieczając butle ze sprężonym tlenem.Widok po ugaszeniu ognia.

Nysa pożar lakierniźródło:
www.straz-pozarna.nysa.pl